Инфо

Време – 6 и 7 юни 2014 г.

Място – Зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.

Важни срокове:

6 април 2014  – краен срок за заявки.

6 май 2014  – краен срок за изпращане на резюме.

Advertisement