Сборник с докладите

Срок за изпращане на докладите от конференцията – 30 септември 2015 г.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник.

 

Advertisements

Мултимедия

В зала 1 ще има мултимедия със звук.

Който докладчик иска да я ползва, трябва да си носи личен лаптоп.

 

Инфо

Време – 6 и 7 юни 2014 г.

Място – Зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.

Важни срокове:

6 април 2014  – краен срок за заявки.

6 май 2014  – краен срок за изпращане на резюме.